وقتی سریال آمریکایی «مرگ بر ایران» سر می‌دهد+عکس

رئیس سازمان اطلاعاتی رژيم اسرائیل به‌طور مشکوک به قتل می‌رسد؛ قتلی که شواهد، آن را به شخصی به نام آرش کاظمی که يک ایرانی است ربط می‌دهد. همچنین قهرمان اصلی داستان یعنی سرهنگ گیبز مأموریت می‌یابد برای پیگیری قتل افسری جوان که در ایران ماموریت داشته است به ایران سفر کند.