«سزامی» ماری که شهید علی‌محمدی را گزید

برخی از کارشناسان اطلاعاتی و نظامی بر ترور شهید علی محمدی توسط سرویس‌های جاسوسی بیگانه تاکید کردند. میر جاودان‌فر یک روزنامه‌نگار اسرائیلی به صراحت به این نکته اشاره کرد که ترور علی محمدی به دلیل نقش وی در توسعه زیرساخت‌های علمی ایران صورت گرفته است.