گزیده شعر و داستان انقلاب ترجمه می‌شود

مرکز ترجمه حوزه هنری، ترجمه چهار کتاب از گزیده‌ی شعر و داستان دوران انقلاب اسلامی را در دستور کار قرار داده است.

کانون دانشجویان غیرایرانی چه می‌کند؟

مدیر مرکز ترجمه حوزه هنری از فعالیت کانون دانشجویان غیرایرانی خبرداد و به تشریح اهداف دفتر ترجمه پرداخت.