روایت ایرانی‌ها از جنگ ۲۲ روزه غزه

رجبی فروتن، سخنگوی سازمان سینمایی با اشاره به انجام تحقیقات و بررسی برای انتخاب کارگردان فیلمی در مورد جنگ ۲۲ روزه غره گفت:‌ نام این فیلم «گزارش یک جنایت» است.