کتاب: با عرشیانِ خاک‌نشین؛ ملاحسینقلی همدانی

در جلد جدید، نویسنده بر آن شده است تا یادی کند از استاد ایشان، شیخ اعظم، جناب حاج ملاحسینقلی همدانی(رحمة الله علیه)؛ چرا که او را استاد اساتید عرفان عملی عصر معاصر دانسته‌اند و دستوراتش سنگ بنای عرفان عملی شیعه شده است.

پست پیام اعتراض توزیع‌کنندگان فرهنگی را نفهمید

«متأسفانه شرکت پست پیام اعتراض ناشران و توزیع‌کنندگان فرهنگی را به درستی دریافت نکرده است. بسیاری از فروشندگان و توزیع‌کنندگان فرهنگی، دغدغه زحمت مشتری را بر دغدغه‌های مالی خود مقدم داشته‌اند، چرا که روزی دست خداست».