حاشیه و متن برنامه «مناظره» کتاب می‌شود

تهیه کننده سابق برنامه تلویزیونی «مناظره» از نگارش کتابی با همین نام خبر داد و گفت: در برخی برنامه‌ها رویدادهایی اتفاق افتاده که آن زمان مجالی برای گفتنشان نبود ولی در کتاب برنامه حتما عنوان خواهد شد.