انتقاد سفیر وقت کانادا از تحریف تاریخ در «آرگو»

باید در این فیلم کمی جانب عدالت و امید نسبت به این مردم رعایت می‌شد، انقلاب آنها و حمله آنها به سفارت تنها یک تظاهرات خشونت‌آمیز برای هیچ و پوچ نبود.