مراجعه 586 تهرانی برای مجوز سقط‌درمانی

586 نفر در چهار ماه نخست امسال برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند.