گلوله‌های «بصیر» ایرانی چگونه هوشمند شدند

بصیر علاوه بر کاربرد علیه اهداف زمینی مانند سنگرهای مستحکم، تانک ها و خودروهای نظامی زرهی و عادی، پل ها و جاده، مخازن سوخت و… در محیط دریا و علیه شناورهای دشمن نیز قابل استفاده است.کاهش زمان و هزینه برای انهدام واحدهای دشمن، امکان درگیر شدن هر آتشبار با تعداد زیادی هدف و نیاز به تعداد کمتری آتشبار برای پوشش مؤثر هر منطقه از جمله مزایای بکارگیری چنین مهماتی است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.