حفظ همه گزینه‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۵

در بخشی از راهبرد امنیت ملی آمریکا آمده است: ما اکنون و در حالی که برنامه مشترک اقدام پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده در حال آزمایش احتمال دستیابی به یک راه‌حل جامع هستیم که تضمین می‌کند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.

«تحقیر وجدان» روی آنتن «افق»

طبق مقررات دولت انگلستان، 10 درصد از مجموع مالیات‌های پرداختی توسط مردم به منظور تحقیقات و تولید سلاح‌های کشتار جمعی هزینه می‌شود.