ناگفته‌هایی درباره سلطان پتروشیمی

عضو هیات مدیره صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی درباره دلیل تشکیل ˝سلطان پتروشیمی˝، گفت: حالت انحصاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، در دست داشتن بازارهای صادراتی چین، هند و ترکیه، شبکه حمل و نقل، حمایت‌های مالی دولتی، بستر را برای پدیدار شدن ˝سلطان پتروشیمی˝ هموار کرد.

اظهارات جدید در مورد سلطان پتروشیمی

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر این‌که مساله بازداشت سلطان پتروشیمی هیچ‌گونه ارتباطی به بخش دولتی صنعت پتروشیمی ندارد، گفت: موضوع سلطان پتروشیمی به بخش خصوصی برمی‌گردد.

از سلطان پتروشیمی چه خبر؟

سلطان پتروشیمی علاوه بر تابعیت ایرانی شهروند انگلستان نیز هست و تابعیت دوگانه دارد.

اولین پس‌لرزه‌ بازداشت سلطان پتروشیمی

به نظر می‌رسد مدیرعامل معزول ساتا قربانی اعتماد به برخی اعضای خوش‌ظاهر شبکه قدرتمند سلطان بازار پتروشیمی شده و هزینه زیاده‌خواهی آنان را پرداخته است.