پرونده سلطان گوشت به کجا رسيد؟

در تير ماه سال گذشته، مصطفي افضلی‌فر، با اشاره به پرونده موسوم به سلطان گوشت، اظهار داشت: مدتی پیش اطلاعاتی به کمیسیون اصل 90 درباره تخلف فردی موسوم به سلطان گوشت رسید که این کمیسیون تحقیق درباره این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.