برنامه ویژه انجمن پادشاهی برای انتخابات

هفته گذشته سلطنت‌طلبان ورشکسته نشستی در پاریس برگزار کردند که در حاشیه آن تعدادی از عناصر ساواک رژیم ستم‌شاهی و از سرحلقه‌های گروهک تروریستی انجمن پادشاهی با ارائه طرحی ویژه خواهان اقدامات تروریستی در آستانه انتخابات شدند.