سلیم ادریس از ریاست ارتش آزاد برکنار شد

شورای عالی نظامی در جلسه خود در 16 فوریه 2014 سلیم ادریس را به خاطر ادامه اوضاع سخت و وخیم در سوریه و بازسازی دوباره ساختار ارتش آزاد برکنار کرده است.

طرحی که تروریست ها را در بن بست قرار داد

سخنان سلیم ادریس فرمانده منصوب ترکیه برای گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد مبنی بر مخالفت با راهکار خلع سلاح شیمیایی سوریه و اعلام این موضع که این مساله ناشی از تاکتیک دولت این کشور است، نشان داد که سران این گروه مسلح در مجموع به هیچ چیزی اعتقاد ندارند و حتی راهکارهای سیاسی اربابان خارجی خود را هم نمی پذیرند.