خاطره‌ای از سرود «ای مجاهد شهید مطهر»

حمید سبزواری زمانی تعریف می‌کرد که برای آهنگسازی این شعر با علی راغب در میدان ارگ در استودیوی قدیم رادیو قرار ملاقات می‌گذارد و زمانیکه آقای راغب شعر را از وی می‌گیرد در‌‌ همان لحظه شعر را با آهنگ مورد نظر می‌خواند به گونه‌ای که استاد سبزواری تعجب و فکر می‌کند که وی این آهنگ را قبلا ساخته است.