برگزاری سمينار بين‌المللی «بازار حلال»

اين سمينار بين‌المللی به همت دانشگاه اسلامی روسيه با همكاری كميته حلال اداره دينی مسلمانان تاتارستان سازماندهی شده است.