فیلم: شوخی جالب شهید خرازی با حسن آقایی

مصاحبه و شوخی جالب شهید حاج حسین خرازی با حسن آقایی یکی از رزمندگان سالهای دفاع مقدس

انتقاد سعید جلیلی از استاندارد دوگانه دولت اصلاحات/ اعتراضات اجتماعی که در دولت اصلاحات سرکوب شد

بيست و هفتم مرداد 82 خبري روي تلکس خبرگزاري‌ها قرار گرفت مبني بر کشته شدن 8 نفر در درگيري مأموران نيروي انتظامي استان اصفهان با مردم معترض سميرم. 6 تن از کشته‌ها از مردم بودند و 2 تن از مأموران نيروي انتظامي.آنچه مردم سميرم را به اعتراض واداشته بود، مصوبه 5 روز قبل هيئت دولت درباره جدايي دهستان وردشت از سميرم و الحاق آن به شهر تازه‌تأسيس دهاقان بود.