به فرزندخوانده‌ها از چه سنی واقعیت را بگویید؟

کسانی که اقدام به قبول فرزند‌خواندگی می‌کنند پس از طی مراحل قانونی وتلاش برای تاییدیه صلاحیت فرزند خواندگی با چالشی روبرو می شوند که واقعیت را به فرزندخوانده خود در چه سنی بگویند؟