واریز یارانه نقدی تیرماه در هفته جاری

یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی تیرماه ۹۳ در هفته جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.