عکس: زنی‌ که روحانی به‌خاطراو مردم را معطل کرد

گفتگوی دیشب روحانی در صداوسیما با تاخیر برگزار شد. تاخیری که دلیلش اصرار رئیس جمهور بر حضور این خانم خبرنگار بود. این در حالی بود که دیگر مصاحبه‌گر این دیدار (روحانی‌نژاد) هم از طرف دولت انتخاب شده بود.

پشت پرده تاخیر در پخش سخنان روحانی / ضرغامی کوتاه آمد

در حالی که صبح امروز روحانی نژاد از سوی ریاست جمهوری برای اجرای برنامه به رسانه ملی معرفی شده بود، ساعاتی مانده به آغاز برنامه، سونیا پوریامین بدون هماهنگی قبلی از سوی ریاست جمهوری برای اجرای برنامه دعوت شد و همین با مخالفت ضرغامی روبرو شد و منجر شد تا آغاز برنامه تا توافق طرفین به تعویق بیافتد.