قاچاق كودكان‌آمريكایی جهت‌بهره‌کشی جنسي

پايگاه اينترنتي هفته نام آمريكايي تايم اعلام كرد كه يك تيم دلالي 281 نفري در آمريكا دستگير شده اند كه با دزديدن كودكان از آنها براي سوءاستفاده جنسي استفاده مي كردند.

خرید و فروش فرزند به نرخ مواد مخدر!

گاه دختران نوجوان و حتی کودکانی که به دلایل گوناگون با بلوغ زودرس در تیررس هوسرانی بزرگسالان قرار دارند و تمایل به اجرای خواسته‌های نامشروع خانواده‌شان ندارند، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند؛ هرچند یدک کشیدن لقب فراری سبب نمی‌شود که بتوانند سرنوشت بهتری برای خود رقم بزنند!

تجمع قربانيان كشيش‌ها در برابر واتيكان

قربانيان كشيش هاي فاسدي كه سالها از كودكان سوء استفاده جنسي كرده بودند، امروز يكشنبه در برابر واتيكان تظاهرات مي‌كنند.