عکس: یونیفرم زنان پاسدار

بی‌شک ۱۳۰ مورد عدم موفقیت تروریست‌ها در هواپیماربایی در ایران نشان می‌دهد سپاه حفاظت هواپیمایی، به خوبی نقش خود را در این حوزه ایفا کرده است. که در این میان نقش زنان پاسدار قابل کتمان نیست.

مقابله با بیوتروریسم و تروریسم لیزری در دستور کار سپاه

دستاوردها و موفقیت‌های بزرگ و تحسین‌برانگیز سپاه در حوزه حفاظت فرودگاه‌ها و شخصیت‌ها، آرامش خاطر و فضایی بسیار امن را برای مسئولین عالی‌رتبه و کلیدی نظام و نیز آحاد شریف ملت ایران فراهم آورده است.