افزایش سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی

بانک تسویه حساب های بین المللی از افزایش ۳.۱ میلیارد دلاری سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در سه ماه نخست ۲۰۱۴ خبر داد و کل مراودات بانکی ایران با بانک های ۴۴ کشور در این دوره را بیش از ۲۴.۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

بانک‌های خصوصی تب دارند

اکنون مطالبات معوق کل سیستم بانکی به 78 هزار میلیارد تومان بالغ شده است و تقریبا یک سوم مطالبات مربوط به بانک های خصوصی است.

نظام بانکی ایران شبیه «پادشاه لخت» است

بانک در يک تعريف درست جايي است که سپرده هاي مردم را جمع آوري مي کند و کارمزد اندکي برمي دارد و سپرده هاي مردم را به توليد تزريق مي کند و باعث ايجاد توليد و اشتغال مي شود و اين به استقلال اقتصادي ختم مي شود اما در تعريف سرمايه دارانه آ ن به دنبال سود بيشتراست به روش هاي مختلف تلاش مي کند که اين پول به توليد نرود چون در کشور ما سود توليد در مقابل دلالي کمتر است