انتقال آرمان‌های انقلاب کار اهل فرهنگ است نه سیاسیون

کارشناس فرهنگی و نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که از خصوصی‌سازی در عرصه فرهنگ تعریفی نکرده‌ایم‌، گفت:‌ فرهنگی که از زبان سیاسیون منتقل شود‌، ریشه‌دار،‌ گفتمان‌ساز و جریان‌دار نخواهد بود.