معرفی کتاب: «عرفان و سیاست»

چالش های سیاسی عرفان و فقاهت عنوان فصل اول است که به اولیت یافتن عرفان بر فقه و اباحیت، تفرعن، اومانیسم و اصالت انسان به عنوان آثار ان پرداخته است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.