آغاز صدور کارت ملی هوشمند تهرانی‌ها از آذر

مدیرکل ثبت‌احوال استان تهران با تشریح آمار چهار واقعه تولد،‌فوت،‌ازدواج و طلاق در شش ماهه نخست در استان تهران گفت: 11درصد از طلاق‌های ثبت شده در یکسال اول صورت گرفته و میانگین سن ازدواج مردان تهرانی 29 و دختران 24 سال ثبت شده است.