به جای جنگ نرم، دنبال صندلی نرم هستند!

خانه‌ای کنار ابرها می‌سازند آنان که هم مرز رسیدن به آسمان را می‌دانند و هم سهم آدمی را از این گذرگاه پر عبور دریافته‌اند.

هفت دلیل برای تماشای «خانه‌ای کنار ابرها»

اینکه فیلم از جایی شروع شود که دو نفر با لباس بسیجی، به منزل رزمندگان می‌روند و خود را دوست رزمنده معرفی می‌کنند که باید برای‌شان از خانواده پول بگیرند خودش سوژه جذاب و کشاننده‌ای است که شنونده را برای شنیدن ادامه ماجرا قلقلک می‌دهد، تا حدی که حتی منتقدان فیلم نیز ظرافت و موفقیت نویسنده در انتخاب سوژه جذاب را تحسین می‌کنند.

خانه‌ای‌کنار ابرها؛ نوستالژی‌های‌ما و دفاع‌مقدس

خانه‌ای در کنار ابرها، مظلوم است مثل همه‌ی سینمای دفاع مقدس و این مظلومیت از تولید تا جشنواره تا اکران،پیوسته ادامه یافته است.» وی با اشاره به حجب و حیای کارگردان یزدی‌تبار فیلم در نقل جزئیات این نادیده‌گرفته‌شدن گفت: «در زمان جشنواره حتی رسانه‌هایی که پوشش خبری این دست آثار در اولویت‌شان است، به سادگی از کنار آن عبور کردند که این نیز خود مؤید مظلومیت فیلم است.

و آن قلکها…

بدون تردید فیلم «خانه ای کنار ابرها» جزو پدیده های ماندگار جشنواره فجر 1392 خواهد ماند. فیلمی ساده، صمیمی و دردمند؛ با قصه ای روان و دوست داشتنی. یعنی همان زندگی با سختی ها و فرازها و فرودها و ترسها گناه ها و ثواب هایش.