سرنوشت فیلم‌ «تسخیر لانه جاسوسی»

موضوع اشغال لانه جاسوسی آمریکا از موضوعات جذاب سینماگران ایرانی بوده و هست که بارها برای ساخت آن خیز برداشته شده است اما تا به امروز سینمای ایران درمقابل انقلاب دوم جمهوری اسلامی ایران هیچ محصول فرهنگی درخوری را ارائه نکرده است.

از عشق مثلثی به عشق مربعی رسیده‌ایم

دست یازیدن به سینمایی که حیا و نجابت در آن معنا ندارد باعث تأسف است. باعث حیرتم بود که همه نجابت و حیای این نسل و نسل قبلی مردم را زیر سوال ببریم تا کمدی خلق کنیم که آن هم محقق نشد و از عشق مثلثی به عشق مربعی رسیده ایم. و به نظرم این فیلم سواستفاده از باورهای مذهبی مردم است، بیان سینمایی ناقصی دارد و به علاوه نه تنها کمدی نیست بلکه هجو محض است.