ساخت تونل سه‌طبقه بزرگراه صیاد تا شوش

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: ‌قرار نیست اتوبان صیاد شیرازی دوطبقه شود بلکه تونلی سه‌طبقه ساخته می‌شود که از خانه‌های مردم نیز عبور نمی‌کند.