اسلام بهترین حقوق‌شهروندی را تعریف کرد

معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضائیه گفت: بهترین حقوق شهروندی را اسلام تعریف کرده است و بهترین آن، قانون امر به معروف و نهی از منکر است.