شهردار اصفهان پس از ده‌سال فعالیت برکنارشد

سقائیان نژاد شهردار اصفهان در جلسه امروز شورای شهر اصفهان با رای گیری از میان اعضا بعد از استیضاح، با رای ۱۴ عضو شورای شهر مبنی بر مخالفت با ادامه فعالیت وی برکنار شد.

«سقائیان نژاد» رسماً شهردار اصفهان شد

وزیر کشور در پی پیشنهاد شورای اسلامی شهر اصفهان، طی حکمی سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار این شهر را منصوب کرد .