وقتی زخم سوریه در تونس سر باز می‌کند

بحران سوریه که با اهداف نامقدس و زیر پوشش شعارهای مقدس و خواسته‌های حق طلبانه آغاز شد و تاکنون موجب قربانی شدن هزاران انسان بیگناه و ویرانی گسترده و نابودی ثروت های ملی و تمدنی وسیع و خسارت های مادی و معنوی بی شماری شده، اینک پیامد های آن به تدریج گریبانگیر کشورهای پیرامون و دور و نزدیک شده است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.