اهالی اندیشه چه کتابی پیشنهاد می‌کنند؟

غلامحسین ابراهیمی دینانی معتقد است نمی‌توان یک کتاب را به همه پیشنهاد کرد، مهدی گلشنی می‌گوید امسال کتاب فارسی مناسب در حوزه فلسفه علم نداشتیم و کریم مجتهدی توصیه می‌کند جوانان کتاب‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون مطالعه کنند.

ملاصدرا فیلسوف محیط زیست است

رئیس گروه علوم اسلامی فرهنگستان علوم درباره انگیزه‌های نگارش کتاب «الهیات محیط زیست» گفت: در این کتاب به اتهامات غربی‌ها پاسخ دادم، چون آن‌ها به ادیان ابراهیمی اتهام زده بودند که تخریب کنونی محیط زیست تقصیر مؤمنین است!

اخباری‌گری واکنشی به اجتهاد افراطی است

سیدمصطفی محقق داماد در میزگردی که مجله مهرنامه با حضور غلامحسین ابراهیمی دینانی برگزار کرده ضمن اینکه اخباری‌گری را ذیل نزاع عقل و دین می‌داند ماجرای آن را در تاریخ اجتهاد توضیح می‌دهد.