کتاب «بیت‌های بارانی» منتشر شد

کتاب «بیت‌های بارانی»، گزیده‌ای از اشعار جدید عاشورایی به همت هیأت رزمندگان اسلام منتشر شد.