کوبانی مهم است چون انسانیت مهم است

کوبانی آزاد خواهد شد. شک نکنید. اتفاقاً نه به دست ائتلاف پوشالی ضد داعش، که به دست مقاومان و مجاهدان واقعی منطقه که خواه کرد باشند خواه عرب و خواه ایرانی، واقعی‌اند و ملموس. اما سیاهی بدجور به روی بعضی‌ها خواهد ماند پس از کوبانی. مطمئن باشید..

چرا رسانه ملی از عراق غفلت می‌کند؟

به‌نظر می‌رسد که جدای رقابت‌های جدی حاکم در عرصه‌های رسانه‌ای به‌منظور پوشش سریع‌تر و جامع‌تر اخبار تحولات جهانی، دلیل را باید در همین ارزش‌های خبری جست‌جو کرد. این‌که دبیران خبر رسانه ملی، برمدار کدام ارزش خبری حرکت می‌کنند و کدام ارزش تعیین‌کننده اولویت‌ها در بخش‌های خبری این رسانه است..

حمله آمریکا به سوریه جنگی واقعی و تمام عیار یا نبردی رسانه‌ای و تبلیغاتی

کارکرد استراتژیک این قبیل تهدیدات را می‌توان در تخریب هویت و مقاومت ملی مردم سوریه دانست که در طول حدود دو سال گذشته و پس از شکل‌گیری موج گسترده فتنه وهابی ـ صهیونیستی در سوریه، به‌عنوان نقطه اتکاء دولت به شمار رفته است و به‌جرأت می‌توان گفت که این قبیل جنگ‌های رسانه‌ای، با هدف ارعاب مردم مقاوم سوریه و هراسان ساختن آنان از تبعات انسانی و مادی جنگ احتمالی و در نتیجه، کاهش میزان حمایت مردمی از دولت بشار صورت می‌گیرد

حضور در انتخابات؛ نموداری عینی فرهنگ در رفتار اجتماعی

احساس مسئولیت در قبال بنیان‌های اجتماعی، امری دوسویه و متقابل از جانب انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان است و به‌همان نسبت که مردم با حضور در عرصه‌های انتخاباتی، ارزش و مفهوم فرهنگی احساس مسئولیت را در قالب رفتار جمعی و اجتماعی رقم می‌زنند، منتخبین نیز در قبال گرایشات فکری، اقتصادی، سیاسی و اعتقادی مردم مسئولیت دارند و می‌بایست که رفتار اجتماعی خود را مبتنی بر همین ارزش فرهنگی احساس مسئولیت بنا کنند.