تجریش؛ مناسب برای تفریح، دلچسب برای تبلیغ!

همیشه با شنیدن واژه محرومیت به یاد محرومیت‌هاى اقتصادى و مناطق فقیر و دور افتاده مى‌افتیم. این وضعیت آنچنان شایع است که مراکز حوزوىِ موظف به اعزام مبلغ به سراسر کشور نیز عمده برنامه‌هایشان را معطوف به همین مناطق کرده‌اند. در حالى که تلازم عقلى بین محرومیت فرهنگى و محرومیت اقتصادى وجود ندارد.

اسلام و رسالت ایجاد جهان جدید

با این باورها باید رفتار های ما متفاوت باشد؛ نگاه ما به فرزند، نگاه ما به همسر، نحوه ی زندگی مشترک، خوراک، پوشاک، نحوه ی خرج کردن، تعامل با همکار، هدف از کار، وظایف اجتماعی و حتی مسائل بسیار خردتری مثل اینکه چه موقع بخوابیم، چه هنگام بیدار باشیم، چه طور محبت کنیم، چه طور تفریح کنیم چه قدر تفریح کنیم و … .