جزئیات تعیین دستمزد سال93

جزئیاتی از نحوه تعیین دستمزد سال ۹۳ کارگران، ضرورت بازنگری در قانون کار و برنامه دولت برای آسیب شناسی واحد های تولیدی مشکل‌دار.