حفظ عزت و منافع‌ملی برای مردم پیروزی است

معاون بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجویی گفت: مردم کشور ما به دنبال حفظ عزت ملی هستند، حتی اگر به خاطر زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل ما در مذاکرات، توافق جامعی حاصل نشود، ولی اگر عزت و منافع ملی حفظ شود برای مردم پیروزی است.