فرزین رفت، صفدر حسینی آمد

با حکم رئیس‌جمهور سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت خاتمی رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی شد.