نگرانی پادشاهی‌های خلیج‌فارس از نفوذ ایران

رادیو بین‌المللی فرانسه در گزارشی با اشاره به نقش کلیدی ایران در عراق، سوریه و لبنان و پررنگ‌تر شدن احتمال بازگشت ایران به صحنه منطقه‌ از طریق حصول توافق هسته‌ای، از نگرانی کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس نسبت به نفوذ ایران میان شیعیان یمن، بحرین و عربستان سعودی خبر داد.