با کنگره‌ی مجازی پنجره آشنا شوید

کنگره مجازی از بسیاری از این مخارج بی نیاز ست و قریب به اتفاق بودجه در امر هدیه برگزیدگان ، داوران و برخی موارد علمی هزینه خواهد شد و هزینه های دیگر حد اقلی خواهد بود. همچنین وقت کمتری از شاعران و اساتید محترم را مصروف خود خواهد کرد. ضمنا آثار دریافت شده در سامانه ی جشنواره ثبت خواهند شد و در دراز مدت می توانیم صاحب آرشیو مناسبی از آثار دریافتی باشیم.