شعف وهابیت از تعلیق نقد مهمترین کتاب ضد شیعه

آیت‌الله حسینی قزوینی گفت: بعد از انتشار مصاحبه در خبرگزاری فارس تا به حال کسی از مسئولان برای کمک تماس نگرفته است، ولی مردم عزیزمان استقبال بسیار خوبی از غرفه ما در نمایشگاه داشته و ابراز همراهی کردند.