شعر: صلح تو روضه است، حماسه است، غربت است

مست از غم توام، غم تو فرق می کند | محو توام که عالم تو فرق می کند || با یک نگاه می کشی و زنده می کنی | مثل مسیح، نه، دم تو فرق می کند || یک دم نگاه کن که مرا زیر و رو کنی | باید عوض شد آدم تو فرق می کند

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.