عقاید امامیه در دوران امام جواد (ع) تثبیت شد

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم از امام جواد(ع) به عنوان معجزه عینی یاد کرد و با اشاره به امامت ایشان گفت: عقاید امامیه در دوران امام جواد (ع) تثبیت شد.