۴۰۰ صفحه سند درباره فساد کرسنت آماده انتشار است

بر اساس محاسبات دیوان محاسبات، وزارت نفت و سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات در همان زمان، اجرا شدن آن قرارداد به علت قیمت بسیار پایین آن چند مشکل برای کشور ایجاد می‌کند: یکی این‌که بیش از 40 میلیارد دلار زیان 25 ساله این قرارداد است. این به جز اعتراض‌های کشورهای دیگر خریدار گاز ایران است که پس از قرارداد کرسنت خواستار اصلاح قرارداد خود و رساندن قیمت گاز به قیمت قرارداد کرسنت شدند.

واردات بنزین متوقف شد

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از توقف واردات بنزین در یک ماه گذشته خبر داد.

چرا بابک زنجانی به مجلس رفت؟

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: بابک زنجانی ادعای نیکو را درباره فروش نفت زیر سؤال برده و تقاضا کرده بود، در کمیته پیگیری کمیسیون انرژی درباره این پرونده حضور پیدا کرده و به همین دلیل به این کمیته دعوت شد.