فوتبالیست‌‌ها از پیرمرد‌هایی که ۸۰ سال به فرهنگ خدمت کردند معروفترند

مودب بی عدالتی رسانه ای را بزرگ نکردن ادبیات ارزشی دانست و بیان کرد: چرا نویسندگان و شاعران جوان را نمی‌شناسیم در حالی که نام همه بازیکنان فوتبال را می‌دانیم. گاهی پیر‌مردی هشتاد سال کار فرهنگی می‌کند ولی اسمش را نمی‌دانیم درحالی که دعوای مربیان فوتبال و بازیکنان را پیگیری می‌کنیم.