ایرانی‌های مقیم کانادا نمی‌توانند رای بدهند

رئيس ستاد انتخابات خارج از کشور از برگزاري يازدهمين انتخابات رياست جمهوري در 135 کشور و در 295 شعبه اخذ رأي خبر داد.