«سیرتنا و سنتنا»؛ سند سبک زندگی شیعی

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی‌ گفت: علامه در کتاب «سیرتنا و سنتنا» با استناد به روایات اهل سنت دلیل عزاداری شیعیان برای امام حسین(ع) را بیان کرده‌ و این کتاب سند سبک زندگی شیعی در مورد مهرورزی برای اهل‌بیت(س) است.