استفاده از حیوانات در سیرک ممنوع شد

پارلمان کلمبیا با تصویب قانونی در راستای حمایت از حقوق حیوانات، استفاده از انواع حیوانات در سیرک های این کشور را ممنوع اعلام کرد.