فیلم: دیدار دست‌اندرکاران جشنواره عمار با رهبر معظم انقلاب

در آستانه برگزاری پنجمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار٬ دبیرخانه این جشنواره اقدام به پخش مستند کوتاهی درباره دیدار دست‌اندرکاران این جشنواره با مقام معظم رهبری کرد. در این مستند بخش‌هایی از گفتگوها و حواشی این دیدار منتشر شده است.

تفکر مادی در سیاست «لیبرال‌دموکراسی» است و در سینما «شهوت و خشونت»

همانطور که سیاست ورزی در عرصه سیاسی از سیاست ورزی غیر دینی مشکل است، اما ممکن و جهاد فی سبیل الله است. در عرصه ی هنر هم همینطور است. رابطه ای که به یک معنا مخاطب مستغرق می شود در یک اثر هنری . هر نوع استغراقی به مفهوم اغواگری نیست. اگر این تسخیر و تصرف و اگر این تاثیر گذاری کمکی به فطرت مخاطب باشد و او را به سمت کمال سوق دهد، او به سینما و هنر دینی خدمت کرده است.

یکی کردن هنرمند ارزشی و غیرارزشی «کاسبی» است

می گویند هنر به ارزشی و ضدارزشی تقسیم نمی شود و هنرمند ارزشی و غیرارزشی هم نداریم. یا این حرف بی معنا است و یا شرک و توحید با هم مساوی هستند. یکی کردن اینها کاسبی است. طبق فرهنگ قرآن شعرا و هنرمندان دو دسته اند، یک دسته اهل اغوا هستند و یک دسته هستند که استثنا می شوند و دنبال ترویج حق و عدل و دفاع از مظلوم اند.